Още веднъж за енергията и силата на мисълта

МисълПовод да напиша тази статия е известното неверие и дори осмиване, което срещам понякога, когато говоря за силата на мисълта и способността й да привлича към нас хора и събития. Затова се постарах да открия в Интернет сравнително просто, но все пак основано на съвременните научни достижения обяснение и потвърждение за силата на мисълта.

Нашите мисли и емоции не са нищо друго освен най-фина енергия, която генерираме в обкръжаващото пространство. Ненавистта, любовта, завистта, благодарността – всичко това е определено ниво на вибрации с някакви характеристики. Всяка клетка и орган в нашето тяло имат своя честота. Всичко около нас има своята честота. Дори нашата планета не е изключение.  Известно е, че Земята „пее” в акорд фа-диез-мажор. Между другото, учените отбелязват, че обичайната честота на Земята, 7.83 Хц (т.нар. резонанс на Шуман) – в последните десетилетия непрестанно нараства, което говори за някаква еволюция на пространството. Именно това е едно от обясненията за зачестилите природни катаклизми. „Апокалиптична” би била честотата на Земята от 13 Хц, над която граница човечеството и планетата неминуемо биха претърпели трансформационни промени. Именно поради това би следвало да направим извода, че някои от нещата, които се говорят по повод на квантовия скок на планетата и 2012 година, имат реална основа.

Ние общуваме с Вселената с помощта на вибрациите на думите, емоциите и мислите. А Вселената ни отвръща със събитията в нашия живот. Събитията, това е езикът на Вселената, затова е много важно да възприемаме и да разбираме онези знаци, които тя ни изпраща.  Най-очевидното доказателства за това са т.нар. „съвпадения”.  

Замисляли ли сте се някога, защо става така: когато си спомняте за някого, той или информация за него, се появяват в живота ви? Или, когато сте заети с решаването на даден проблем, подсказката неочаквано идва при вас на страницата на „случайно” разтворена страница на книга или списание? Защо, когато търсите отговори, те идват при вас от „неочаквани” източници? Или – вие си помислихте за някого, гледайки телефона си, и – този някой – звъни. Или покрай вас минава камион с рекламен надпис и този надпис е нужната ви подсказка, която ви помага да стигнете до търсеното решение на даден проблем…

За първи път понятието „синхронност”, което описва подобни явления между хората и събитията, е въведено от Карл Юнг. Той първи описва синхронността като „едновременно възникване на две събития, имащи многозначителна, но не причинна връзка”.

Природата на тези „значими съвпадения” може да се обясни само с енергийното единство и взаимна свързаност на всичко съществуващо.

Вибрациите, изпълващи Вселената, учените наричат „струни” енергия, които вибрират по безброй различни варианти. Тази енергия постоянно минава през нас и се движи около нас. Освен това, ние самите сме като радиостанции, които постоянно предават енергийни сигнали за себе си в обкръжаващото ни пространство.

Английският физик и астроном Джеймс Джинс казва: „Концепцията за Вселената, като свят на чистата мисъл, хвърля нова светлина на много проблеми, с които се сблъскваме в съвременните изследвания в областта на физиката.”

От гледна точка на физиологията може да се каже, че човек „работи с електричество”.  Вашето индивидуално енергийно поле е като „визитка”, която вие представяте на обкръжаващия ви свят, под формата на:

-емоционална енергия (вибрациите на чувствата),
-когнитивна енергия (вибрацията на мислите),
-физическа енергия (вибрацията на тялото).

Всеки един от нас може да се спомни моменти, когато при появата на напълно непознат ви човек, сте чувствали или необяснима симпатия към него или антипатия. В този момент вие просто сте получили неговата „енергийна визитка”. Ние всички сме в някаква степен екстрасенси.

Взаимодействието на менталната енергия и обкръжаващия ни свят можем да обосновем с теорията на Джон Бел, според която не съществуват изолирани системи. Всяка частица на Вселената се намира в „мигновена”(превишаваща скоростта на светлината) връзка с всички останали частици. Цялата Система, дори ако нейните части са разделени от огромни разстояния, функционира като единно цяло. И човекът е неделима част от тази система.

Специалистите от NASA са открили, че мислите ни могат да се разпространяват на разстояние до 400 000 километра (това е 10 пъти обиколката на Земята по Екватора).

Изчислено е също, че в течение на едно денонощие в нашия мозък възникват около 60 000 мисли и примерно 5% от тях са съпроводени от силни емоции.

На планетата ни живеят около 7 милиарда човека, чиито мисли и емоции се вливат в общото енергийно поле около Земята, откъдето хората черпят отново и отново.
Представете си в какво гигантско информационно-енергийно пространство живеем!

Представете си енерго-информационното поле около нас като аквариум с чиста вода. А сега капнете в него капка мастило  – негативна мисъл. Какво ще се случи с обкръжаващата ви енергия? Какво влияние ще й окаже тази капка мастило?  Тази метафора идва да ни напомни колко важно е да имаме чисти помисли и положителни емоции… Трябва ясно да осъзнаем, че вибрацията на нашите мисли е информацията, която попада в обкръжаващото ни енергийно информационно поле. А всяка информация можем да променим само с изпращането на нова информация.

Човек може да бъде сравнен с персонален биокомпютър, който участва в обмена на информация в „интернета” на ноосферата.  Това, че нашият мозък на практика се явява приемо-предавател на сложно модулирани електромагнитни сигнали е достоверен факт (ЕЕГ се основава на тези сигнали). Всеки човешки организъм е едновременно предавател и приемник на електромагнитно поле , с други думи – биокомпютър от типа „мозък-разум-тяло” с функции за кодиране/декодиране на информацията. Феномени като телепатията –„предаване на мисли на разстояние”– вече нямат никакви научни възражения. Учените вече притежават реални разработки на интерфейс „мозък-компютър”, който позволява да се управляват уреди със силата на човешката мисъл.

Нашият мозък е като приемо-предавателна система, която излъчва и приема мисловна енергия. Всяка мисъл е импулс енергия. А, по закона за резонанса, подобните енергии се привличат. Срещайки се в енергийното поле около Земята с вибрациите от подобните мисли на други хора, нашите мисли резонират с колебания от същия род и се усилват. И когато ние продължително време, волно или неволно, се фокусираме върху нещо, то, съгласно вселенските закони, го привличаме в живота си.  

Във физиката съществува понятие като „фазов преход”, когато квантовите частици започват да се „строяват” в едно направление и, в момента на достигането на определен техен брой („критична маса”),  всички останали частици са привлечени и се присъединяват към тях.

По подобен начин Вселената реагира(настройва се) по отношение на нас. Когато в живота ни започват да навлизат хора и събития, информация, възможности и ситуации, идеи и т.н., постепенно проявявайки в реалността това, върху което сме били фокусирани, това не е нищо друго освен нашият „фазов преход”.

Така става създаването на нашата жизнена реалност. Като разбираме механизма на това, ние можем да избираме на практика всякакви „свързвания” на нашите мисли с енергийното поле. И „съвпаденията” вече не ни изненадват, дори можем да ги предвидим и да ги създаваме по собствено желание!

Като притежава уникални вълнови характеристики, както и всяка друга енергия, мисълта ни позволява конструктивно да си „сътрудничим” с обкръжаващия ни свят.

Всеки би могъл да разкаже някаква история за проявата на синхронността в живота си. И колкото по-осъзнато е нашето мислене, колкото е по-високо качеството и нивото на вибрации на нашите мисли, толкова по-често синхронността се случва с нас.

Научете се да вярвате, че Вселената е живо, мислещо и притежаващо съзнание същество, част от което сме и ние.

Трябва да приемем правилото „Когато повярваш, тогава ще видиш” (Уейн Дайър), а не обратното – „Когато видя, тогава ще повярвам”. И тогава тази вяра ще промени живота ви.
Осъзнаването на себе си като на част от мирозданието, ни дава верните координати за нашето по-нататъшно развитие.

Когато попитали Юнг дали вярва в Бог, той отвърнал: Не!”, като добавил след това: „Но аз знам че Го има.”

В статията са изпозвани и материали от Интернет

Катя Богданова
Обикновена Вълшебница

22 мнения по „Още веднъж за енергията и силата на мисълта“

 1. Дааа… Можем да си поръчваме и енергията, ако искаме приятели или гадже. Просто трябва да си представяме (да виждаме) това, което искаме да ни се случи. Айнщайн е казал: „Въображението е всичко.“
  Бог е ЕНЕРГИЯ, а ние сме част от нея. Цялата Вселена и всяко нещо в нея расте, диша, умира. Всичко около нас притежава частица от тази ЕНЕРГИЯ. Всичко е взаимно свързано и трябва да бедеш абсолютен глупак и непукист, за да ОТРЕЧЕШ това. Исус Христос е говорил непрекъснато за волята и силата на мисълта, но мисля, че е останал неразбран.
  Като осъзнаеш това, ще живееш по – добре и ще имаш отговор на всички въпроси изникнали в ТВОЕТО СЪЗНАНИЕ. Гледайте „THE SECRET“ – документален филм с участието на Джо Витале и Естер Хикс.
  Хубав живот на всички Вас 🙂

  1. Da, Ева, ти си абсолютно права, правилно си разбрала, както и аз. Бог е енергия и любов и ние сме част от това! Желая ти много щастие и любов!

 2. Много хубава статия.

  Ние сме енергия в енергията и бидейки такива можем да я направляваме.

  Благодаря за хубавото четиво Катя.

  Иво Игнатов

 3. ПИСАНИЕТО Е ПРЯКО СВЪРЗАНО СЪС СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА НА ЧОВЕЦИТЕ.
  ЖАЛКО ЧЕ ПРОЦЕНТА НА ОСЪЗНАВАЩИТЕ ГО Е НИЩОЖЕН.
  ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ КЪМ АВТОРА.

 4. Чудесна статия ! От години след като прочетох “ Тайната “ и започнах да се променям , живота ми коренно се промени към добро , с всеки изминат ден се уверявам , че всеки един от нас , с мислите си може да постигне онова към , което се стреми . Мога да кажа , че съм щастлива и го пожелавам на всеки един . Благодаря !

 5. няма да повярвате,но ще ви кажа,че през почти целия си съзнателен живот откакто започнах да гледам американски и английски филми с техните сватбени ритуали си представях,как аз съм в този филм и казвам „да“ на английски.И стана така,че на 50 години аз срещнах съпругът ми Робърт и наистина казах „да“ на английски.Мечтаех си за мой дом,хубава и удобна къща, е той ми го даде.Сега само благодаря на Бог и на вселената за тези подаръци,вярвайте и искайте и ще ви се даде.Благодаря на всички!

  1. Благодаря ти, Галя за споделеното! Когато вярваме и сме спокойни, че се грижат за нас, нещата се получават, нали :)?!

  1. Нали не очакваш отговор от мен на този въпрос, Веси?! Непрекъснато мислиш за някого – това е нещо вътре в теб. Не е задължително да го срещнеш. Може би е нужно да осъзнаеш нещо, свързано с тази вкопченост в дадения човек?

  2. Веси, не знам дали си чувала, но ако мислиш много за някого и искаш да го видиш, но той в момента е на друга вълна – определено ще се разминете.Ако ти си в добро настроение или в меланхолично или в депресивно или в каквото и да е, то тогава мислите излъчват определена честота и ако твоята съвпадне с неговата – ще се срещнете.Надявам се, че ме разбираш 🙂

 6. Страхотна статия, искрени благодарности на авторката че е събрала материали и ги е сервирала по начин който, може да накара даже скептиците да се замислят! И аз откакто гледах Тайната и редица други филми свързани с енергията и силата на мислите, подходът ми към собствените ми стремежи и мечти се промени. Когато човек душевно и мислено се настрои (представяйки себе си там където иска да стигне) към постигането на дадена мечта, и малко по малко полага усилия всеки ден, Вселената ще си свърши работата. Искам също да споделя другите филми обясняващи и визуализиращи как работят емоционалната и когнитивната енергия: „What the Bleep Do We Know“, „Thrive (2011)“. Поздрави и куп усмивки на всички 🙂

 7. Здравейте, бих искал да Ви попитам нещо относно следния откъс – „На планетата ни живеят около 7 милиарда човека, чиито мисли и емоции се вливат в общото енергийно поле около Земята, откъдето хората черпят отново и отново. Представете си в какво гигантско информационно-енергийно пространство живеем!“
  – какво точно хората черпят от общото енергийно поле около Земята, как става това черпене и всеки ли може да черпи от там, а може ли почерпеното от там да се сбърка с интуицията(вътрешния глас)? Как да различа кое е интуицията ми(вътрешния ми глас) и кое е почерпеното от енергийното поле около Земята???
  БЛАГОДАРЯ 🙂

  1. Здравейте! Общото енергийно поле, според онова, което аз съм научила и приела, затова е общо, защото всеки е свързан с него. Но не всеки може по желание да почерпи информация тогава, когато си поиска, ако това е въпросът Ви. Понякога и на Вас Ви се е случвало, просто нещо да Ви „хрумне“, незнайно откъде. Друг път, когато човек дълго време работи над разрешението на даден въпрос, изведнъж „еврика“. Прави впечатление, че на различни хора, почти по едно и също време, им „хрумват“ отговорите на един и същи въпрос (погледнете откриването на радиото, например). Просто е дошло времето, съвпадат вибрациите и се отваря достъпът до този вид информация. Защо законът за земното притегляне не е хрумнал на някой селянин, който има овощна градина и сигурно също са му падали ябълки на главата. 😉 Нютон е имал подходящата подготовка, енергийни вибрации и е привлякъл тази информация от единното информационно поле.
   Когато човек успява да намали отклонението на махалото на дуализма: добро-зло; правилно-неправилно; красиво-грозно и т.н. и пребивава по-често в нулевата точка на чистото приемане, може по-лесно по желание да черпи от това общо енергийно поле нужната му информация. Но и тогава, според мен, това не става безконтролно, защото не всеки е способен да оперира разумно с тази информация. Тук ми хрумва израза: „за всеобщо благо и без вреда никому“.
   Но дори и с този уж дълъг отговор не съм успяла да предам и малка част от онова, което имам като информация по въпроса. Той е многоаспектен. Ако искате – обадете ми се – да поговорим и разменим мисли по темата.
   Около всеки човек има индивидуално енергийно поле, образувано от неговите мисли и емоции, от спомените му. Когато хората си взаимодействат, те си разменят и енергия от собствените си полета. Затова трябва да внимаваме с какви хора се обграждаме, за да не се заразим с енергия, която не предпочитаме. 🙂

 8. Искате да кажете, че кат си взаимодействаме с околните и обменяме енергии – се случва така, че някои от мислите ни, чувствата ни и дори СПОМЕНИТЕ ни да не са наши , а да са чужди?!?! Та то тва означава цялостно обезличаване…демек, че яашите мисли сега са мисли на 5 други човека, с които просто сте се разминали…че спомените за майка ви не са ваши, а са чужди спомени…БИХТЕ ЛИ ИЗЯСНИЛИ КАКВО ТОЧНО СИ ОБМЕНЯМЕ И ДО КАКВА СТЕПЕН???
  ДРУГО НЕЩО – гласът на Сърцето съшо ли може да

  1. Добре е да публикувате коментара си изцяло, защото така ми е трудно да коментирам и отговарям.

 9. Гласът на Сърцето винаги ли казва истината?
  Такъв Глас на Сърцето само жените ли имат?
  А като вземем предвид тва дето пишете за черпенето на инфо от общото енергийно поле и обмянната на енергии при взаимодействие с околните, как да се знае дали това, което си мислим, че е гласът на сърцето, наистина е гласът на сърцето, а не е просто нечия чужда мисъл?!?! Ами ако тва дрт си мислите, че е гласът на сърцето ви, всъщност е мисъл на някой си за нещи, което нещо дори не е вярно и така ще бъдете подведена уж следвсйки сърцето си, а вие сте следвали куп погрешни мисли или чужди фантазии които сте уловили при обмена?!?!?
  МОЛЯ ВИ, ИЗЯСНЕТЕ ТЕЗИ НЕЩА…УМОЛЯВАМ ВИ 🙁

  1. Как да ги изясня на Вас, като почти ежедневно се сблъсквам с поводи да определя: кое ми нашепва сърцето и кое – егото; тези емоции мои ли са или „прихванати“ и т.н. При мен се получава едно леко отпускане, лекота в областта на сърцето, когато отговорът е „да, това съм аз, това е моят глас“. При Вас може да е друга. Наблюдавайте се. И още нещо: ако установите, че сте водени от безрезервна любов, а не желание за превъзходство, доказване и т.н., значи сте на правилен път. Поне за мен е така. Но темата е обширна и не може с два-три реда да бъде изчерпана. Изследвайте, променяйте и продължавайте да вървите :).

 10. Браво на автора хареса ми от както почнах да мисля позитивно живота ми се променя вече дори почнах да медитирам мисленето,движения всичко се промени и това.много ми харесва пожелавам на всички да открият тази прекрасна енергия

 11. Интересна статия и систематична 🙂
  Какво мислите затова, ако внезапно към някой започнете да изпитвате нежност, обич при все че от години се познавате, не сте го забелязвали, не сте общували и изведнъж не можете без него. Странно ми е ей така да ме връхлитат тези силни чувства? Нито ме е поглеждал човекът, нито е правил нещо за мен. Е как така, ме връхлита обич?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *